0 1 min 2 lata

Główny ekonomista Banku Anglii (BOE), Huw Pill, powiedział w środę: „nie będziemy odbiegać od celów polityki pieniężnej z powodu obaw fiskalnych”.

DODATKOWE CYTATY
Chętni do poparcia szybszych podwyżek stóp niż dotychczas narzucany ciąg 25 punktów bazowych, jeśli dane wykażą, że jest to konieczne.

Nie będziemy odbiegać od celów polityki pieniężnej z powodu obaw fiskalnych.

Sceptycznie nastawiony, wiemy na tyle o naturalnej stopie procentowej „R star”, że możemy ją wykorzystać w polityce czasu rzeczywistego.