0 1 min 2 lata

Indeks zaufania konsumentów UOM nieznacznie wzrósł na początku lipca.
Indeks dolara amerykańskiego spada w kierunku 118,00.
Nastroje konsumentów w USA nieznacznie poprawiły się na początku lipca, a indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł do 51,5 we wstępnych lipcowych szacunkach z 50 w czerwcu. Ten wydruk wypadł nieco lepiej niż oczekiwano 49,9.

Negatywnie, Indeks Oczekiwań Konsumenckich spadł do najniższego poziomu od maja 1980 r. na poziomie 47,3.

„Mediana oczekiwanej stopy inflacji na następny rok wyniosła 5,2%, niewiele się zmieniła w porównaniu z ostatnimi pięcioma miesiącami”, ujawniono dalej w publikacji. „Media długoterminowych oczekiwań spadła do 2,8%, tuż poniżej przedziału 2,9-3,1% z poprzednich 11 miesięcy”.

REAKCJA RYNKU
Pod presją spadających długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, indeks dolara amerykańskiego spadł i ostatnio stracił 0,5% w dniu 108,12.