0 1 min 2 lata
  • Zamówienia fabryczne w USA i rewizje zamówień na dobra trwałe
  • Wcześniej był + 0,3%
  • Zamówienia na dobra trwałe +0,8% vs +0,7% prelim
  • Zamówienia na dobra trwałe bez obrony ex-air + 0,6% vs + 0,5% prelim
  • Trwałe bez transportu +0,7% vs +0,7% prelim
  • Zamówienia fabryczne ex-transport +1,7% w porównaniu z +0,3% wcześniej (zmienione do +0,6%)

To fajny beat, ale nowsze dane o zamówieniach czerwcowych sugerują spowolnienie. Mimo to większość fabryk ma mnóstwo pracy do końca roku. Przyszły rok zapowiada się jednak znacznie łagodniej i myślę, że jest to bardziej zmartwienie niż recesja techniczna w pierwszej połowie 2022 roku.