0 3 min 2 lata

Nasdaq-100 i S&P 500 to dwa najpopularniejsze indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 z dużym marginesem między 31 grudnia 2007 r. a 30 czerwca 2022 r. Poniżej znajduje się porównanie rocznych całkowitych zwrotów — które reinwestują dywidendy — między każdym indeksem. Indeks Nasdaq-100 TR osiągnął wyniki lepsze niż 11 z 14 pełnych lat kalendarzowych w naszym badaniu, z minimalną gorszą wydajnością wynoszącą 1,20% w 2021 roku. wyniki gorsze tylko o 0,26%).

Roczna całkowita wydajność zwrotu |  Skumulowana całkowita wydajność zwrotu
Wyniki historyczne Nasdaq-100 TR vs. S&P 500 TR

Wydajność historyczna

Pomimo niedawnej ogólnej zmienności rynku, indeks Nasdaq-100 TR utrzymał skumulowane łączne stopy zwrotu około 2,2 razy wyższe niż indeks S&P500 TR.

Zmienność toczna (jeden rok)

Roczna zmienność krocząca (obliczona na podstawie odchylenia standardowego dziennych zwrotów w ujęciu rocznym) indeksu Nasdaq-100 była nieznacznie podwyższona w porównaniu z S&P 500, średnio tylko o 2,35% wyższa od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2022 r. Ogólna korelacja dziennych zwrotów wyniosła 93% – dość imponująca, biorąc pod uwagę skoncentrowaną ekspozycję Nasdaq-100 na technologię.

Zmienność toczna

Aktualne wagi branżowe

Widzimy istotne różnice w ekspozycjach sektorowych między Nasdaq-100 a S&P 500 na dzień 30 czerwca 2022 r. Jak wspomniano wcześniej, nadmierne alokacje zarówno na technologię, jak i na akcje konsumenckie pomogły w napędzaniu indeksu Nasdaq-100 do wielu nowych, najwyższy czas od pandemii Covid-19, ostatnio w połowie listopada 2021 r.

Podział przemysłu (ICB)

Wniosek

Nasdaq-100 zakończył drugi kwartał 2022 r. ze stratą 29,22% od początku roku w porównaniu ze stratą S&P 500 na poziomie 19,96% w okresie zwiększonej zmienności i powszechnej słabości rynków akcji. Chociaż godne uwagi, ta słaba wydajność 926 bps blednie w porównaniu z niesamowitymi ponad 3000 bps przewyższenia w 2020 r., a także z długotrwałym trendem przewyższania wydajności sięgającym 2009 r. Nasdaq-100 jest mocno przeznaczony dla najlepiej prosperujących branż, takich jak technologia, Uznanie konsumentów i opieka zdrowotna. Długoterminowy trend wzrostowy firm w tych branżach utrzymał się pomimo powszechnych zakłóceń gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 i pozostaje ogólnie silny nawet w obliczu rosnącej inflacji i stóp procentowych. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki technologia wpływa na świat i sprawia, że ​​firmy są bardziej wydajne,