0 2 min 2 lata

Firma biofarmaceutyczna F-star Therapeutics, Inc. (FSTX), działająca za pośrednictwem swojej spółki zależnej, F-star Therapeutics Ltd., ogłosiła w środę, że zawarła umowę licencyjną z japońską firmą Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) do opracowania biswoistego przeciwciała.

Zgodnie z warunkami umowy, F-star udzieli Takedzie ogólnoświatowej, wyłącznej, obciążonej tantiemami licencji na badania, rozwój i komercjalizację bispecyficznego przeciwciała przeciwko celowi immunoonkologicznemu przy użyciu opatentowanych przez F-star platform Fcab i mAb2.

Takeda będzie odpowiedzialna za wszystkie działania badawczo-rozwojowe i komercjalizacji w ramach umowy. F-star otrzyma z góry opłatę licencyjną w wysokości 1 miliona dolarów.

F-star jest również uprawniony do otrzymywania przyszłych płatności za realizację etapów rozwoju i komercjalizacji w wysokości do około 40 milionów USD w trakcie trwania umowy, jeśli wszystkie kamienie milowe zostaną osiągnięte, plus jednocyfrowe odsetki tantiem od rocznej sprzedaży netto.