0 6 min 2 lata

Hedging to strategia zabezpieczania się przed nadmierną zmiennością ceny papieru wartościowego, która polega na selekcji aktywów portfelowych, które mają tendencję do negatywnej korelacji – taką definicję można znaleźć na Wikipedii – ten artykuł ma na celu przybliżenie mechanizmu hedgingu – czyli hedginguz pozycji, czyli papier wartościowy, portfel papierów wartościowych – ich wartość, czyli wystarczy zainwestować, aby nie stracić pieniędzy. Dokument omawia strategie hedgingowe z wykorzystaniem kontraktów terminowych oraz pokazuje, jak zastosować te strategie w praktyce. Inwestorzy stosujący strategie hedgingowe powinni wiedzieć, że świetna strategia hedgingowa, czyli taka, która całkowicie eliminuje ryzyko – w praktyce jest to niestety bardzo rzadkie. Dlatego większość strategii hedgingowych jest skonstruowana tak, aby jak najbardziej zbliżyć się do strategii idealnej.Przystępując do opracowania strategii, inwestor musi określić podstawowe parametry – czyli swoją pozycję – krótką lub długą, jakich narzędzi użyć, jaka wielkość pozycji jest optymalna.

Dokument przedstawia strategię, taką jak używanie pozycji ogrodzenia i zapominanie. Takie strategie, w przeciwieństwie do strategii dynamicznych, nie wymagają kontroli pozycyjnej i dostosowania, dzięki czemu są łatwiejsze do zastosowania. Jest to przykład wykorzystania kontraktu futures [1] do zabezpieczenia się przed ryzykiem straty w przypadku spadku ceny akcji X [2]. Strategia polega na stworzeniu jak największej pozycji neutralnej pod względem ryzyka. W przykładzie wzrost kursu akcji prowadzi do – zysku, na przykład wzrost akcji o 1 prowadzi do 1000 zysku, w przeciwnym kierunku – spadek kursu akcji o 1 stratę o 1000. W celu ochrony ceny musisz sprzedać krótką pozycję (sprzedaj kontrakt – hedging short – wtedy druga strona jest zobowiązana zapłacić 6 mln, aby kupić od nas instrument po dzisiejszej uzgodnionej cenie) wtedy gdy cena zmieni się o 1 tracimy lub zyskujemy 1000 Jeżeli cena akcji spada, wzrost wartości pozycja futures pokryje stratę na akcjach X, jeżeli cena akcji wzrośnie o ten zysk zrekompensuje stratę na pozycji futures.

Stosujemystrategię, gdy np. kupiliśmy 1000 akcji (lub dowolny aktyw z kontraktem) i cena tych akcji wzrosła powiedzmy z 50 do 100, ale nie chcemy ich sprzedawać. teraz tylko w określonym czasie w przyszłości – co najmniej 95. Załóżmy, że aktualna cena akcji wynosi 100, a cena kontraktu futures na te akcje wynosi 95, a jeden kontrakt obejmuje 1000 akcji. Następnie przyjmujemy pozycję zabezpieczającą na 1 kontrakt terminowy – sprzedajemy go na rynku (sprzedaliśmy udziały drugiej strony za 95 z terminem zapadalności 6 miesięcy). Załóżmy, że w 6 mln cena akcji wynosi 80. Mamy więc 1000 akcji po 80, czyli 80 000. Stosując warunki umowy kontaktowej zarabiamy 15 na akcję (95-80), co oznacza, że ​​mamy 95 x 1000 = 95000 .Podobnie, jeśli cena akcji wzrośnie, na przykład: na 115 przez 6 miesięcy mamy 115 x 1000 = 115 000 – wartość akcji i strata na pozycji krótkiej w kontrakcie (115-95 = 20, 20 x 1000 = 20 000) ale ich łączna pozycja kończy się na 95 000 (115 000- 20 000). Zarówno w pierwszym, jak i drugim scenariuszu, niezależnie od zmian cen akcji, wartość naszego portfela wynosi 95 000, ten przykład pokazano w tabeli 1. Tabela 1. Krótkoterminowe gospodarstwa domowe w pozycji pokoju. (1 kontrakt to 1000 akcji). Instrument Cena SpotAkcje Spółki X 100 Cena Forward Akcji Spółki X na 6 miesięcy 95 Strategia Hedgingowa – BieżącaBieżącaSprzedaj Futures (Akcje) po cenie 95, na 6 miesięcyZamknij pozycję [ 3 ]Wynik . Po sprzedaży kontraktu na akcję oferujemy cenę rozliczeniową 95, Opcja 1 – cena spada do 80 Akcje tracą 80-95 = -15 Akcje (strata 15×1000 = 15 000) 1000 x 80 = 80 000Kontrakty ( zysk 95-80 = 15) 1000 x 15 = 15 000szt. 95 000Opcja 2 wzrost ceny np. powyżej 1 15 Zysk na akcję 115-95 = 20 Akcje (zysk 20 – 1000 x 115 = 115 000 Kontrakt – strata 1000 x 20 = -20 000

Całkowita wartość pozycji 95 000Transakcje z kolei polegają na kupnie pozycji długiej w kontrakcie futures (kupno kontraktu), znanej jako – long hedging.sed, gdy chce się ubezpieczyć cenę zakupu kontraktu futures niektórych aktywów w przyszłości. j – powiedzmy, że spodziewamy się, że akcje wzrosną o 6 mln (w tej chwili ich nie mamy) lub chcemy kupić dowolny aktyw za 6 mln, na przykład: złoto, ryż, drewno itp. czyli chcemy kupić 1000 akcji po 95 na 6 miesięcy (mamy 95.000). Obecnie tych akcji jest na przykład 90, a kontrakty terminowe na te akcje to 95. Cenę kupna w wysokości 6 milionów możemy zabezpieczyć kupując kontrakt terminowy za 1000 dongów.

Dzielić się. Naszym celem jest teraz ustalenie ceny kupna 6M na nie więcej niż 95. Załóżmy, że za 6 miesięcy cena tych akcji wyniesie 120. Wtedy wynik transakcji jest następujący: Koszt zakupu akcji to 1000×120. = 120 000 ( strata – płacimy 25 000 więcej, – (120 -95) x1000) za zapas, w przeciwnym razie wygrywamy na 1 kontrakcie 120-95 = 25,25×1000 = 25 000, -. Czyli nasza pozycja (pożądana cena kupna się nie zmienia) 120 000-25 000 = 95 000. Co się dzieje, gdy cena akcji spada np. do 80. Moglibyśmy wtedy kupić akcje po 80×1000 = 80 000, ale skoro mamy kontrakt 1000 po cenie 95 to strata jest oczywista. na kontrakcie 95-80 = 15, – 15×1000 = 15 000, – Razem to 80 000 i 15 000, co daje mi cenę 95 000 za 1000 akcji. W pierwszym przypadku jak iw drugim mamy gwarantowaną kwotę wypłaty. Przykład długiej pozycji hedgingowej przedstawiono w tabeli 2