0 5 min 2 lata

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA zwiększyło się w sierpniu o 315 000. po wzroście o 526 tys. w lipcu i było zgodnie z oczekiwaniami. Jednocześnie rewizje danych za poprzednie dwa miesiące (zwłaszcza w czerwcu) zmniejszyły liczbę miejsc pracy o 107 tys. Miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych powstają głównie w sektorze usług, choć w ostatnich miesiącach obserwuje się również stały wzrost zatrudnienia w przemyśle, około 50 tys. Miesięczny. Stopa bezrobocia w sierpniu była wyższa od oczekiwań i wzrosła do 3,7% z 3,5% w lipcu, jednak wzrost ten był wynikiem silnego wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo (z 786 tys. w miesiącu). Badanie rynku pracy, oparte na obliczonej stopie bezrobocia w USA, wskazuje na gwałtowny wzrost liczby zatrudnionych ( 2 tys.) i nieco niższy wzrost liczby bezrobotnych (3 tys.). Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł do 62, % z 62,1% miesiąc wcześniej. Średnia stawka godzinowa wzrosła o 0,3% w ciągu miesiąca i 5,2% w ciągu roku, nieco mniej niż oczekiwano. Dane za sierpień potwierdzają dobrą kondycję amerykańskiego rynku pracy. Fed z zadowoleniem przyjmuje wszelkie oznaki spowolnienia jako warunek złagodzenia presji inflacyjnej w gospodarce i nie ma nic przeciwko kontynuowaniu cyklu szybkich podwyżek stóp. Sytuacja ekonomiczna : Tydzień podwyżek stóp – 1 EUR: EUR Inflacja PPI w lipcu wzrosła do 37,9% z 36% w sierpniu i była wyższa niż oczekiwano. W ciągu miesiąca ceny producenta wzrosły o %, głównie za sprawą 9% wzrostu cen energii. Najwyższe miesięczne wzrosty cen odnotowano w Irlandii (26,1%), na Węgrzech (9, %) i Bułgarii (8%). Wysoka inflacja PPI w strefie euro to efekt gwałtownego wzrostu cen energii (97,2% r/r), który rozprzestrzenia się na cały sektor przemysłowy. Ceny producenta z wyłączeniem sektora energetycznego wzrosły o 15,1% rok do roku, nieco mniej niż przed miesiącem. EU: Przewodniczący Komisji Europejskiej U. von der Leyen powiedział, że nadszedł czas na ograniczenie ceny rosyjskiego gazu dostarczanego do Europy rurociągiem. Jak tłumaczy, będzie to odpowiedź na działania prezydenta Rosji W. Putina, który próbuje manipulować europejskim rynkiem energii. ŚWIAT: kraje G-7 wspierają rosyjskie ograniczenie cen ropy. W ramach planu G-7 nabywcy rosyjskiej ropy po cenach poniżej pułapu będą mogli korzystać z kluczowych usług, takich jak finansowanie i ubezpieczenie tankowców. Rzecznik Kremla D. Pieskow zapowiedział, że Rosja przestanie sprzedawać ropę krajom, które nakładają limity cenowe na rosyjskie źródła energii i nie będzie z nimi współpracować na zasadach nierynkowych. GER: GER Niemiecki eksport w lipcu spadł o 2,1% miesiąc do miesiąca po wzroście o ,2% miesiąc do miesiąca. Import spadł o 1,5% miesiąc do miesiąca w porównaniu z 0,1% wzrostem miesiąc do miesiąca. Nadwyżka handlowa Niemiec spadła w lipcu do 5, mld euro z 6,2 mld euro. Eksport do Stanów Zjednoczonych, największego rynku zbytu, spadł o 1 % miesiąc do miesiąca. Handel zagraniczny w ostatnim czasie przestał być motorem wzrostu niemieckiej gospodarki, ale stał się jego hamulcem, o czym świadczy gwałtowny spadek nadwyżki handlowej (wykres obok). Wiąże się to z zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw, zagrożeniami geopolitycznymi i zwiększonymi kosztami produkcji. US : zamówienia fabryczne w lipcu spadły po raz pierwszy od 10 miesięcy. Spadek wyniósł 1% miesiąc do miesiąca wobec oczekiwań 0,2% miesiąc do miesiąca. Główną przyczyną spadku był fundamentalny wpływ na zamówienia w lotnictwie wojskowym (w czerwcu spadły do ​​9,6 mld USD, aw lipcu tylko ,9 mld USD) oraz w mniejszym stopniu zamówienia w sektorze metalurgicznym i elektrycznym. Wyłączając zamówienia wojskowe, zamówienia spadły o 0,5% miesiąc do miesiąca. Pomimo spadku miesięcznych zamówień, popyt ze strony przemysłu USA pozostaje silny, o czym świadczy m.in kolejny wzrost (0,7%/miesiąc) wartości niezrealizowanych zamówień, których łączna wartość wynosi obecnie 1,126 mld USD.